21 มิ.ย. เวลา 06:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ไซมิส แอสเสท (SA) ออก หุ้นกู้ 3 ชุด อายุสั้น 1 ปี 1 เดือน - 3 ปี

ไซมิส แอสเสท (SA) ออก หุ้นกู้ 3 ชุด อายุสั้น 1 ปี 1 เดือน - 3 ปี ดอกเบี้ย 7 - 7.50% เช็กวันเปิดซื้อจองที่นี่
นางสาวรีย์ฐิตา อักษรจิรารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) เปิดเผยว่าบริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
หุ้นกู้ชุดที่ 1 “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569
SA ออกหุ้นกู้ใหม่ 3 ชุด ชูจุดเด่นอายุสั้น 1 ปี 1 เดือน – 3 ปี ดอกเบี้ย 7 – 7.50%
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” อัตราผลตอบแทน 7.00% ต่อปี มีอายุ 2 ปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” อัตราผลตอบแทน 7.50% ต่อปี มีอายุ 3 ปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” อัตราผลตอบแทน 7.25% ต่อปี มีอายุ 1 ปี 1 เดือน
โดยมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
พร้อมเสนอขายให้แก่ นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 19 , 23 – 24 กรกฎาคม 2567 นี้ และมีวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ และบริษัทฯ เตรียมนำเงินไปใช้สำหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัทฯ
นักลงทุนสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 10 แห่ง ประกอบด้วย
 • 1.
  บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2.
  บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
 • 3.
  บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
 • 4.
  บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • 5.
  บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
 • 6.
  บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 7.
  บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
 • 8.
  บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
 • 9.
  บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
 • 10.
  บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อย่างไรก็ตาม การเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งบริษัทฯ จัดสรรตามความเหมาะสมกับแผนการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เน้นการขายจำนวนมากและดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ อีกทั้งมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทบอ้างอิงกับ MLR (Minimum Loan Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำสำหรับลูกค้าธนาคารชั้นดีซึ่งเป็นดอกเบี้ยสำหรับการทำธุรกิจหรือลูกค้ารายใหญ่ และมีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาและครบถ้วนทุกรุ่นมาโดยตลอด
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2567 จะอยู่ภายใต้แนวคิด “THE SUSTAINOVATIVE LIVING” เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แนวโน้มผลการดำเนินธุรกิจในปี 2567 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตต่อเนื่องจากปี 2566 โดยตั้งเป้าหมายรายได้อยู่ที่ระดับ 5,000 – 7,000 ล้านบาท เนื่องจากมีแผนการทยอยโอนโครงการ Landmark At MRTA Station ต่อเนื่องจากปีก่อน ประกอบกับมียอดขายที่รอการโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) อยู่ประมาณ 7,000 ล้านบาท ทยอยรับรู้ภายในปีนี้ประมาณ 68%
อีกทั้งมีแนวโน้มการรับรู้รายได้ธุรกิจบริการเพิ่มขึ้นจากการเปิดตัวโรงแรม Tribe Bangkok Sukhumvit 39 ซึ่งเป็นโรงแรมแบรนด์ Tribe แห่งแรกในประเทศไทย จึงเป็นปัจจัยที่สนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างโดดเด่น
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.pptvhd36.com
และช่องทาง Social Media
Facebook PPTV บันเทิง : https://www.facebook.com/PPTVHD36Entertainment
โฆษณา