23 มิ.ย. เวลา 08:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

5 CEO หุ้นฮอต คนรุ่นใหม่ ไฟแรง กุมบังเหียน ในวัยไม่เกิน 40 ปี

ตำแหน่ง CEO หรือ Chief Executive Officer นั้นหมายถึง บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบสูงสุดในองค์การหรือบริษัท โดยได้รับมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการ หรือบอร์ดของบริษัท ให้มีอำนาจบริหาร และกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
ฉะนั้นแล้ว คนที่เป็น CEO จึงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และความสามารถสูงมาก ยิ่งเฉพาะถ้าเป็น CEO บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยิ่งต้องโปร่งใส และมีธรรมภิบาลอีกด้วย และเป็นที่น่าสังเกตว่า ช่วงหลัง ๆ CEO บจ. มักมีบริหาร รุ่นใหม่ คนหนุ่มสาว หัวก้าวหน้า มีความทันยุค ทันโลก และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงพลวัตรของโลกได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ “กรุงเทพธุรกิจ” ได้สำรวจ CEO เจนใหม่ไฟแรงในบริษัทจดทะเบียน พบว่า มีด้วยกัน 5 CEO ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี
โฆษณา