24 มิ.ย. เวลา 02:08 • ธุรกิจ

8 1/2 EP1872 - AI จะเก่งกว่ามนุษย์ในอีก 4 ปีได้อย่างไร?

โฆษณา