สวัสดีเราคือ..มอธ (Moth) หรือเรียกเราว่าผีเสื้อกลางคืน

ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติแก่งกะเลา-น้ำตกห้วยหลวง ระหว่างทางจะได้พบกับหนอนตัวน้อย ที่กำลังเดินดุ๊กดิ๊กๆ อยู่บนใบไม้ หนอนนั้นคือ "มอธ (Moth)" หรือผีเสื้อกลางคืนที่อยู่ในวงศ์มอธหนอนมะไฟ (Zygaenidae)
ผีเสื้อวงศ์หนอนมะไฟ (Zygaenidae) ผีเสื้อกลางคืนที่ออกหากินในเวลากลางวัน สีสดใส บอกความเป็นพิษในตัว จึงมีผีเสื้อชนิดอื่นๆ มาเลียนแบบ ในประเทศไทยพบว่า เป็นศัตรูของไม้ผล กินใบมะไฟ คือ Cyclosia panthona และ C. papilionaris
ที่มา : อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย Phuchongnayoi National Park
#อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย #สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานี #มอธ #หนอนมะไฟ #กรมอุทยานแห่งชาติ
โฆษณา