ความคิดเห็นบนคำถาม

อะไรที่ทำให้คุณตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในวันนี้ ?
24 มิ.ย. 2021 เวลา 03:16 • ปรัชญา • 41 คำตอบ
คำตอบ (41)