ความคิดเห็นบนคำถาม

เลือกอะไรดีคะ? ระหว่างงานเดิม งานสบาย มี work-life balance เพื่อนร่วมงานดี แต่ไม่มีความมั่นคง เงินเดือนยังไม่ขึ้นมา 2 ปี หรือ งานใหม่ (ไม่เคยทำ) เพื่อนร่วมงานไม่รู้เป็นยังไง แต่มั่นคง มีโอกาสเติบโต
24 มิ.ย. 2021 เวลา 09:56 • ความคิดเห็น • 4 คำตอบ
คำตอบ (4)