ความคิดเห็นบนคำถาม

คุณอยากได้ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรี ในสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ?
27 มิ.ย. 2021 เวลา 16:12 • 4 คำตอบ
คำตอบ (4)
  • ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ไอ้ตู่
  • โน้ต อุดมครับ
  • มีvision และattitude ที่ดี มีภาวะผู้นำที่ถูกถ้วน
  • ใครก็ได้ที่มีความสามารถ สามารถจัดการปัญหาและบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารทีมได้ดี ซึ่งผู้บริหารบริษัทเอกชนต่างๆมีหลายๆท่านมากมายที่มีความสามารถ หากมีการทำงานอย่างบริษัทเอกชนคิดว่าน่าจะจัดการปัญหาต่างๆได้ดีกว่า (ที่เป็นอยู่)​ 🙏🧡😶
    1