ความคิดเห็นบนคำถาม

การที่เราคิดว่าบรรลุธรรมแล้ว กับการที่เราฝึกปฎิบัติจนตาย โดยไม่หวังมรรคผลนิพพาน หวังแค่ดับทุกข์ที่ยังมาไม่ถึง อย่างใหนดีกว่ากัน ความประมาททางธรรมกับความไม่ประมาททางธรรม ?
6 ก.ค. 2021 เวลา 04:50 • ปรัชญา • 4 คำตอบ
คำตอบ (4)