ความคิดเห็นบนคำถาม

เมือเรานู้สึกว่าแม่ไม่คอยรักเราอาจด้วยเพราะการกระทำเพราะเมือไรที่น้องทำผิดแม่มักจะบอกว่าน้องยังเด็กอยู่(16 ปี)ซึงทำผิดในเรืองเดียวกันเราควรปลอบใจตัวเองอย่างไรไม่ให้ความรู้สึกนี้บานปลาย ?
11 ก.ค. 2021 เวลา 14:13 • ครอบครัว & เด็ก • 3 คำตอบ
คำตอบ (3)