ความคิดเห็นบนคำถาม

จะแก้ความแตกแยกในสังคมได้อย่างไร ?
22 ก.ค. 2021 เวลา 04:41 • ความคิดเห็น • 4 คำตอบ
มีการแบ่งแยกพวกและการเฮมสปีส
คำตอบ (4)
 • แก้กับคนใกล้ชิดก่อน หากสำเร็จค่อยขยายไปที่บ้านสามีภรรยาเพื่อนฝูง ถ้าไม่ผ่านจุดนี้ก็รอ...
 • พวกเขา พวกเรา
  สิ่งที่ทำให้แตกแยก
 • สิ่งที่จะแก้ใขให้คนมีความสามัคคีกันง่ายๆเลยครับ
  1. ลดทิฎฐิมานะลง (ลดอีโก้)... อ่านต่อ
  • 3
 • ลดอีโก้ ไม่ใช้อารมณ์ ในการตัดสิน ใช้สมองมากกว่าหัวใจในการพิจารณา รับฟังทุกฝั่งทุกฝ่ายก่อนที่จะตัดสินด้วยสมอง ตราบใดที่แค่คนอื่นมีความคิดเห็นต่างจากที่เรายึดถือแล้วเราบอกเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ โดยไม่ได้ใช่สมองเลย ใช้อารมณ์ ใช้ใจล้วน ๆ เช่นนี้ สังคมก็มีแต่แตกแยก เพราะมนุษย์ต่างมีควา...
  • 1