ความคิดเห็นบนคำถาม

คิดยังกับการใช้ประโยชน์ ช่องว่างทางกฎหมาย ?
31 ก.ค. 2021 เวลา 17:14 • ความคิดเห็น • 4 คำตอบ
คำตอบ (4)
  • ถ้าเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์ ก็จะคิดว่าดี และถ้าเป็นผู้เสียประโยชน์ก็จะว่าไม่ดีครับ
    ตามจริงกฎหมายก่อนที่จะร่างก็ควรที่จะพิจารณากับทุกๆฝ่าย แต่อย่าลืมว่ากฎหมายคือกฎที่อยู่สุงที่สุด อยู่ภายใต้ฎหมายผิดก็ว่าไปตามผิด ไม่ใช่ทำตัวอ...
  • ก็เป็นช่องว่างที่ส่วนมากคนทำผิดมักนำมาใช้ประโยชน์นั่นแล .. ในการพิจารณาอรรถคดี ท่านจึงไม่เพียงแต่ต้องพิจารณาตัวบทกฏหมายเท่านั้น บางครั้งก็ต้องพิจารณาข้อเท็จจริง หลักฐานพยานให้ถี่ถ้วนเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับคู่กรณี...
  • ถ้าช่องว่างทางกฎหมายข้อนั้นๆ มาตรานั้นๆ เอื้อผลประโยชน์ให้ใคร ใครคนนั้นก้อว่าดี แต่ถ้าทำให้ใคร คนนั้น ต้องสูญเสียผลประโยชน์ เขาก้อว่าไม่ดี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ของแต่ละบุคคล เพราะว่า ข้อกฎหมาย มีเยอะแยะ หลายข้อ หลายมาตรา 😓😓 เลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเรื่องของตนเอง ก่อน...
  • ทำให้บินไปฉีดวัคซีนฟรีได้ครับ ทำให้จับใครก็ตามที่เห็นต่างกับรัฐบาลโดยอ้างมาตรา11ตามพรก.ฉุกเฉินฉบับที่27 และมาตรา9(3) ของฉบับเดียวกันได้โดยไม่ต้องเตือนให้แก้ไขหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำให้สามารถจับใครก็ตามที่แชร์ข้อความเกี่ยวกับcovid-19ไม่ว่าจะจริงเท็จ ขอแค่สร้างความหวาดกลัวหรือเสี...