คำถาม

อยากถามว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเชื่อในความฝันมั้ยพอดีฝันร้ายมากๆ?
9 ส.ค. 2021 เวลา 12:29 • ความคิดเห็น • 9 คำตอบ
คำตอบ (9)
 • พระพุทธเจ้ากับความฝันหรือนิมิต มีในพระไตรปิฎก บทว่าด้วย สุปินสูตร
  อ้างอิงจาก...อรรถกถา
  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ ๔๓๓ - ๔๓๕
  ลิงค์ https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=196...
  • พระพุทธเจ้าสอนให้เรา มีสติ ฝึกสมาธิ เพื่อที่จะรู้เท่าทันกิเลส และความกลัวที่อยู่ในใจเรา
   ความฝันเกิดจากจิตใต้สำนึกเราเวลาเรากลัวหรือกังวลอะไรไม่ว่าจะกังวลมากหรือน้อยมันจะกลายเป็นความฝัน
   • 1
   • ความฝัน คือ ความคิดขณะหลับ
    ความคิด คือ ความฝันขณะตื่น
    การล่องลอยไปในความคิดและความฝันไม่เกิดประโยชน์
    พระพุทธองค์สอนให้อยู่กับความจริงในปัจจุบันขณะ...
    • 2
    • พระพุทธเจ้าสอนให้เราเชื่อในปัจจุบัน ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต
     • ถ้าตามที่เคยเรียน พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะคะ ที่ท่านสอนคือไม่ให้ยึดติดค่ะ ถ้าคิดในแง่นี้ ก็ลองมองฝันในเชิงวิทยาศาสตร์ หรือจิตวิทยาดูก็ได้นะคะ
      คุณอาจจะกังวลมากเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยเก็บไปฝัน...
      • ผมไม่นับถือศาสนา และผมไม่เคยเห็ยว่าพระพุทธเจ้า​แกจะบอกให้เชื่อในเรื่องความฝันเลยนะ
       แล้วนายฝันว่าไง พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมอะ
       • ไม่ได้สอนเลย แต่สอนให้มีสติใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท
        เรื่องความฝันจะเชื่อหรือไม่ก็ได้แล้วแต่บุคคล
        เพราะแม่ของพระพุทธเจ้าเองก็ฝันเห็นช้างเผือกที่งดงาม
        ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาเกิด
        • พระองค์ไม่สอนให้เชื่อเสียทีเดียว แต่ทรงสอนตามหลักเหตุปัจจัย เช่นผลเช่นนี้เกิดเพราะเหตุนี้เป็นต้น ความฝันเป็นเรื่องของจิตสังขารปรุงแต่งซึ่งไม่ใช่ความจริง ความจริงคือสิ่งทั้งหลายย่อมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปในที่สุด ไม่อาจยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดได้เลย.
         • 2