ความคิดเห็นบนคำถาม

ขอวิธีหา วจีสังขาร หน่อย ?
20 ส.ค. 2021 เวลา 16:17 • ปรัชญา • 3 คำตอบ
ขอธรรมะน่ะ ต้องหายังไง ถึงรู้ว่านี่คือวจีสังขาร ดูจากทางไหนได้บ้าง
คำตอบ (3)
 • วจี...คือ คำพูด วาจา
  สังขาร...การปรุงแต่ง...หรือ สังขารขันธ์ หนึ่งใน ขันธ์ ๕
  สังขาร...เป็น เจตสิก ที่ประกอบหรือปรุงแต่งจิต เกิดขึ้นพร้มกับจิต และดับพร้อมกับจิต มี ๕๐ เป็น สัญญา ๑ และ เวทนาอีก ๑...
 • กาย อารมณ์ จิต
  จืตของปุถุชน ที่อาศัย กายอยู่ จิตอยู่ในเรือนกาย อารมณ์นั้นอยู่ ข้างจิต จิตของเรายังไม่สะอาด ยังไม่เป็นจิต แท้จริง ซึ่งบางที่เค้าก็เปรียบเทียบให้ฟังว่า อารมณ์นั้นอยู่เหนือจิต เหมือนเป็นของหนัก กดทับจิตเราไว้ อาร...
 • ธรรมเป็นธรรมที่อิงอาศัยการเกิด(ปฏิจจสมุปบาท)
  วจีสังขารจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยรูปที่มากระทบอายตนะภายนอกอันเป็นแดนเชื่อมต่ออยตนะภายในธรรมที่เป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีมโนวิญญาณที่ได้เสวยอารมณ์ของธรรมเหล่านั้นจึงแสดงออกมาทางวจีสังขาร(พูดบด,พูดหยาบ,พูดส่อเสียดยุยงให...