มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

คนของคุณ หรือสิ่งของที่เป็นของคุณ ถ้าคุณไม่มีความสามารถในการดูแล ปกป้องรักษา ก็จะมีคนอื่นเข้ามาดูแลแทน ทำหน้าที่นั้นๆแทนที่คุณ ประโยคนี้จริงไหมค่ะ ?
15 ก.ย. 2021 เวลา 01:57 • ปรัชญา • 1 คำตอบ
เป็นสิ่งดีๆในชีวิตใครไม่ได้ สร้างประโยชน์ ให้ความสุขเขาไม่ได้ ก็ไม่ต้องไปเป็นปัญหา เพิ่มภาระให้ใคร ... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (1)
  • ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะครับ
    ตัวบุคคลไม่ใช่สิ่งของ คำพูด เช่น คุณเป็นของฉัน คุณคือคนของฉัน ซึ่งผมไม่เห็นด้วยต่างคนต่างไม่เป็นของใครซึ่งกันและกัน
    การที่เรารักกันอย่างเหมาะสมเราควรคิดว่า การรักการ คือการให้อิสระเสรีซึ่งกันและกั...