มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

ความรู้ กับ ทัศนคติ มีความหมายเหมือนกันหรือไม่?
29 ก.ย. 2021 เวลา 04:44 • ปรัชญา • 8 คำตอบ
คำตอบ (8)
 • ความรู้คือความรู้เกิดจากการเรียนรู้เป็นวิชาการ ทัศนคติเกิดจากการอบรมสั่งสอนเป็นการใช้ชีวิตกับคนอื่นๆ
 • ต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ
  ความรู้ เป็นเหมือน ข้อมูลด้านต่างๆที่เราศึกษาเเล้วทั้งได้รู้เรื่องราวนั้นๆ หรืออาจไม่เข้าหัวก็ได้...
 • มันคนละคำกันและไม่ใช่คำที่มีความหมายพ้องกันด้วย คำว่าความรู้ดูไม่มีปัญหานักหากไม่ขุดลึกลงไปมาก ๆ แต่คำว่าทัศนคติมีปัญหาพอสมควรว่าคนที่ใช้คำนี้คิดถึงความหมายเหมือนหรือต่างกันแค่ไหน
  ในโลกแห่งความเป็นจริงคนไทยเราเมื่อเห็นคำสองคำนี้คงไม่มีใครคิดถึงคำจำกัดความตามพจ...
 • สมมุติกรณีคนขายของออนไลน์
  มีความรู้เรื่องสินค้า ความรู้การตลาด ความรู้ทางการเงิน มีความรู้ครบทุกด้าน
  แต่มีทัศนคติคิดลบ ต่อตัวเองว่าตัวเองคงทำอะไรไม่สำเร็จ คงสู้คนอื่นไม่ได้ ตัวเองยังไม่ดีพอไม่เก่งพอ มีทัศนคติลบ ต่อลูกค้า ต่อสินค้า ทัศนคติลบกับเรื่องเงิน เป็นต้น...
 • ความรุ้คือ ข้อมูลที่มี เราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้
  ทัศนคติ คือ ความคิด ความรู้สึกที่มี จากการรับรู้ข้อมูลนั้น...
 • ความรู้ คือ ข้อมูลที่มี
  ทัศนคติ คือ วิธีคิด
 • ความรู้ คือสิ่งที่รับเข้ามา
  ทัศนคติคือ สิ่งที่ออกไป
  เป็นมุมมองที่เกิดจากการประมวลสิ่งที่รับเข้ามารวมๆกัน
 • ความรู้คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ ทัศนคติคือมุมมองที่เราคิด