คำถาม

ธุรกรรมอะไรที่ทุกวันนี้ คุณยังต้องไปทำที่ธนาคาร ? ไปรอคิวอยู่บ้าง?
23 ต.ค. 2021 เวลา 17:25 • หุ้น & เศรษฐกิจ • 5 คำตอบ
ล่าสุดแอปเป๋าตังค์พอเปลี่ยนมือถือเข้าไม่ได้ต้องไปที่ธนาคารทำเรื่องแจ้งหลังบ้านแก้ไขให้
คำตอบ (5)