ความคิดเห็นบนคำถาม

ทำไมปัจจุบันคนถึงอารมณ์รุนแรงและใจร้อน ควบคุมตัวเองไม่ได้ และชอบใช้กำลังตัดสินปัญหา ?
24 ต.ค. 2021 เวลา 07:51 • ความคิดเห็น • 6 คำตอบ
คำตอบ (6)