คำถาม

พระมหาไพรวัลย์ Live สดบอกว่า ถ้าพระที่รักษาการเจ้าอาวาสไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นเจ้าอาวาส จะขอลาออก แบบนี้เป็นเรียกร้องยศ ตำแหน่งทางอ้อมไหม ?
30 ต.ค. 2021 เวลา 00:28 • ความคิดเห็น • 5 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
การที่เรียกร้องให้รักษาการเจ้าอาวาสเลื่อนขั้นเป็นเจ้าอาวาสนั้น เป็นเรื่องทางโลก ท่านไม่ควรที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลก ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเรื่องทางโลกนะครับ ท่านสมควรที่จะยุ่งเกี่ยวกับทางธรรมเท่านั้น การเรียกร้องเช่นนี้ ท่านลาออกจากสมณเพศเถอะครับ แล้วจึงไปเรียกร้องในสิ่งที่ท่...
  • 6
    คำตอบ (5)