ความคิดเห็นบนคำถาม

คิดอย่างไรถ้าคนที่มาสั่งข้าวที่หลังเราแต่ถามคนขายว่าทำข้าวอะไรอยู่ แล้วก็เอาแบบนั้น และได้ก่อนเรา ?
3 พ.ย. 2021 เวลา 04:56 • ความคิดเห็น • 8 คำตอบ
คำตอบ (8)