ความคิดเห็นบนคำถาม

ใช้ชีวิตมีถึงตอนนี้ สัจธรรมที่พบเจอของแต่ละคนคืออะไร ?
4 พ.ย. 2021 เวลา 15:18 • ปรัชญา • 11 คำตอบ
คำตอบ (11)