ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าเจอคนประเภทชอบดูถูกคนอื่น เราควรทำอย่างไรกับคนประเภทนี้ดี ?
10 พ.ย. 2021 เวลา 09:56 • ความคิดเห็น • 20 คำตอบ
คำตอบ (20)