มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

้ถ้าพูดถึง"ดินแดนสุวรรณภูมิ " ทุกท่านจะนึกถึงอะไรครับ ?
30 พ.ย. 2021 เวลา 00:14 • ความคิดเห็น • 14 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
นึกถึง..แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ ปลูกข้าวบนพื้นที่กว้างใหญ่ พอข้าวสุกจะมีสีเหลืองอารามตา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในดินแดนสุวรรณภูมิ 😅
1
อาทิตย์ เบิกฟ้า นักคิด นักเขียนและนักการตลาด
รวมไปถึงความเจริญของพระพุทธศาสนาด้วยครับ ขอเสริมนิดนึงครับ
คำตอบ (14)