มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

อยากเป็นauditจำเป็นต้องสอบcpaไหมคะ ?
30 พ.ย. 2021 เวลา 06:24 • ความคิดเห็น • 3 คำตอบ
คำตอบ (3)
 • งานAudit มีหลากหลาย เช่น
  1 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Auditor) เป็นผู้ออกรายงานผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อผู้ใช้งบการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน สถาบันการเงิน ต้องได้รับใบอนุญาต CPA...
  • ถ้าหมายถึง บัญชี ไม่จำเป็นค่ะ การเป็นแค่ออดิทไม่ต้องสอบ CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สามารถเซ็นต์รับรองงบดุล/งบการเงินได้ค่ะ แต่การเป็น CPA ควรต้องผ่านงาน AUDIT มาแล้วค่ะ
   • คำว่า Audit ในองค์กรหนึ่งๆ มีหลาย Job นะคะ คือทำงานอยู่ในฟังก์ชั่นของงาน Audit แต่ผู้ที่จะสามารถลงนามรับรองงบการเงินได้ ต้องมี CPA เท่านั้นค่ะ เรียกว่าเป็น "ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต"
    และด้วยเหตุที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้องมี CPA ทำให้ค่าตัวสูงค่ะ องค์กรที่ไม่ใหญ...