ความคิดเห็นบนคำถาม

ใครเป็นบ้าง เมื่อเวลาที่เรารู้สึกตัวว่ามีความรู้สึกพิเศษกับใครมากๆ เราก็จะรีบถอยฉากออกมา ไม่กล้าที่จะไปต่อ ?
4 ธ.ค. 2021 เวลา 15:09 • ความคิดเห็น • 5 คำตอบ
คำตอบ (5)