ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าไม่มีกิเลสในตัวเราอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ?
15 ธ.ค. 2021 เวลา 11:06 • ความคิดเห็น • 22 คำตอบ
คำตอบ (22)