คำถาม

ถ้าไม่มีกิเลสในตัวเราอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ?
15 ธ.ค. 2021 เวลา 11:06 • ความคิดเห็น • 22 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ต้องดูก่อนว่าให้นิยามคำว่ากิเลสอย่างไร
ถ้า กิเลส ที่แปลว่า สิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมอง ซึ่งมี ๓ ประการ ได้แก่ โลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) และโมหะ (ความหลง).
การไม่มีกิเลสก็จะนำมาซึ่งความสุขและความสงบค่ะ...
  • 6
    คำตอบ (22)