ความคิดเห็นบนคำถาม

คำกล่าวที่ว่าเราต้องมีภาษาที่ 2 นั่นคือภาษาอังกฤษปัจจุบันนี้ไม่พอเสียแล้วต้องมีภาษาที่ 3 หรือ 4 ท่านคิดว่าควรเป็นภาษาอะไร?
6 ม.ค. 2022 เวลา 14:19 • ความคิดเห็น • 7 คำตอบ
คำตอบ (7)