คำถาม

ในปี2022 นี้เราควรลงทุนอะไรดีระหว่าง bitcion หรือ ทองคำ ?
7 ม.ค. เวลา 08:21 • หุ้น & เศรษฐกิจ • 1 คำตอบ
คำตอบ (1)
  • ทุกสินทรพัย์มีรอบการเล่นของมัน ถ้าเข้าใจและเล่นถูกทางก็กำไร เช่น ทอง ถ้าเล่นตามรอบ นับรวมรายปีแล้วรวมกำไรได้มากกว่า 100% ก็เป็นไปได้
    93 รับชม