คำถาม

สมมติให้มีมหาวิทยาลัยในประเทศชื่อเดียวเท่านั้น แต่กระจายวิทยาเขตออกไปตามรายจังหวัด และสอนคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น มีเพียงสาขาย่อยให้เลือก ท่านมีความเห็นอย่างไรคะ? คิดว่าจะมีปัญหาอะไรตามมาบ้างหรือไม่?
18 ม.ค. 2022 เวลา 09:42 • การศึกษา • 3 คำตอบ
คำตอบ (3)