ความคิดเห็นบนคำถาม

อะไรคือ “ ทุนสำคัญ” ที่ทำให้คุณ หรือ กิจการที่คุณทำ เติบโตมาจนถึงวันนี้ ?
22 ม.ค. 2022 เวลา 09:53 • ปรัชญา • 5 คำตอบ
คำตอบ (5)