คำถาม

คุณคิดว่าคำนิยามของ “มาตรฐาน” Standard// คืออะไร ?
8 มี.ค. 2022 เวลา 04:39 • ธุรกิจ • 5 คำตอบ
คำตอบ (5)
 • ผมว่าความเป็นธรรมดานั่นแหละครับที่มันไม่ธรรมดาธรรมดาที่อาจจะเป็นจุดศูนย์กลางจุดศูนย์รวมแบบว่าจุดสูงสุดคือจุดสมดุลครับ
  .
  • มาตรฐานเป็นตัวบอกถึงคุณภาพในสิ่งต่างๆ แต่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่แต่ละบุคคลตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่า แค่ไหนที่เรียกว่ามาตรฐานค่ะ
   • ค่ากำหนดขั้นต่ำของสิ่งหนึ่งสิ่งใด
    • มาตรฐานคือสิ่งที่ดีที่สุดของกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการในช่วงเวลานั้น..ไม่ใช่ดีที่สุดตลอดไป..เพราะมาตรฐานการทำงาน( SOS.)ที่ดีจะต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอทั้งเวลา ขั้นตอนและวิธีการ
     • ผมนิยามว่า " สิ่งที่มันคงที่หรือไม่เปลี่ยนแปลง แม้ตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเปลี่ยนไป " ครับ