ความคิดเห็นบนคำถาม

"ช่วงนี้ขอเวลาอยู่กับตัวเองสักพัก " คําพรรณาในวันที่ต้องการพาตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือแม้แต่ร่างกายเพื่อออกจากสภาวะใดสภาวะหนึ่ง ท่านมีวิธีการปลดเปลื้องออกจากเรื่องนั้นๆอย่างไรกันบ้างครับ ?
18 เม.ย. 2022 เวลา 23:45 • ความคิดเห็น • 3 คำตอบ
(สามารถแบ่งปันกันได้ทั้งแนวคิดและแนวทาง)
คำตอบ (3)
  • ปล่อย. ช่างมัน
    ฟ้าถล่ม ดินทลาย ใครจะเป็นจะตาย ช่างมัน
  • พาตัวเองไปในที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ พบปะคนใหม่ ๆ ที่อาจไม่รู้จัก ไม่ต้องหาเพื่อนใหม่ แค่อยู่ในสังคมใหม่ ๆ ไป ไม่ต้องคอยรับข้อมูลเก่า ๆ รวมถึงทางโซเชียล ห่างไปเลยได้ก็จะยิ่งดี ทำสิ่งที่ไม่เคยทำ พักผ่อน นอนให้เต็มอิ่ม ทำงานด้วยความตั้งใจ จัดระเบียบสิ่งใดก็ได้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เวลาที่...
  • สงบใจค่ะ หากเรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและขอบคุณ เราก็จะหลุดพ้นได้เร็ว และไม่ต้องต้านหรือเรียกร้อง หรือแสดงความดีงามอะไรค่ะ
    หันมาดูแลและเสริมสร้างชีวิตของเราให้มีความสงบ มีสันติสุขค่ะ ถ้ากำลังไม่พอ ขอกำลังจากพระเจ้า จากพระเยซูคริสต์ แล้วเดี๋ยวอะไรๆก็จะดีขึ้นเอง...