ความคิดเห็นบนคำถาม

ความมั่นคง สำหรับตัวเองณ.ตอนนี้ควรมีอะไรครับ?
26 เม.ย. 2022 เวลา 14:11 • ความคิดเห็น • 20 คำตอบ
คำตอบ (20)
 • สุดยอดคำตอบ
  ความมั่นคงของแต่ละคนอาจจะต่างกันไปครับ
  แต่ถ้าอยากมีความมั่งคงด้านการเงิน เริ่มด้วยการวางแผนอิงตามพีระมิดการเงินก็ได้ครับ มี 3 ด้าน ได้แก่
  1. ความจำเป็นพื้นฐาน : มีเงินสำรองฉุกเฉิน และมีประกันตามความจำเป็น...
  • 6
 • ความมั่นคงด้านสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่เข้มแข็ง พร้อมรับกับป้ญหาต่างๆ เช่น โรคภัยไข้เจ็บ โรคระบาด ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
  และที่สำคัญ คือ มีปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม แล...
  • 1
 • มีงานทำ มีเงินใช้พอสมควรตามอัตภาพ มีบ้าน รถ และที่ดินเป็นของตัวเอง ไม่มีหนี้สิ้น ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ครอบครัวอบอุ่น แวดล้อมไปด้วยกัลยาณมิตร และสุดท้ายมี mindset ที่ดีมองโลกในแง่บวกค่ะ
 • 1 ทำงานหนัก 500%
  2 ฝีมือไร้เทียมทาน 300%
  3 ทัศนคติ 200%
  4 แรงบันดาลใจ100%
 • สุขภาพร่างกายที่ดี สุขภาพจิตดี
  มีอิสระภาพทางการเงินคะ
  • 2
 • หลักประกันเรื่องสิทธิและการปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรม (ภายนอก)
  ส่วนภายใน คงเป็นความอดทนและความพอประมาณตน มั่งค่ะ.!
  • 2
 • ระงับสติอารมณ์ให้คงที่ได้ในแต่ละวันก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะ
  1
  • 2
 • ความคิดแรกที่อ่านคำถามนึกถึงคำว่า โสดาบัน
  พอลองใช้ความคิดดูว่าทำไมก็ได้คำถามตอบว่า เพราะบุคคลโสดาบันนั้นเป็นระดับเริ่มต้นที่สุดที่การันตีได้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดของบุคคลนั้นแน่นอนแล้วว่าจะไปสู่ความสิ้นสุดโดยที่ระหว่างทางจะไม่แวะภพภูมิที่ต่ำกว่าภูมิมนุ...
  • 1
 • ใจที่มีความสุข ใจที่สงบ มีให้ได้ในทุกๆวัน
  • 3
 • การงานกับเงินค่ะ
  1.ความมั่นคงในหน้าที่การทำงาน เพราะเราต้องมั่นใจอาชีพนั้นสามารถเลี้ยงเราได้ มีสวัสดิการที่เราพอใจเเละสายอาชีพมีความมั่งคง👨🏻‍💻👩🏻‍💻🧑🏼‍💻...
  • 1