คำถาม

ความมั่นคง สำหรับตัวเองณ.ตอนนี้ควรมีอะไรครับ?
26 เม.ย. เวลา 14:11 • ความคิดเห็น • 20 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ความมั่นคงของแต่ละคนอาจจะต่างกันไปครับ
แต่ถ้าอยากมีความมั่งคงด้านการเงิน เริ่มด้วยการวางแผนอิงตามพีระมิดการเงินก็ได้ครับ มี 3 ด้าน ได้แก่
1. ความจำเป็นพื้นฐาน : มีเงินสำรองฉุกเฉิน และมีประกันตามความจำเป็น...
1.4K รับชม
  คำตอบ (20)
  • ความมั่นคงด้านสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่เข้มแข็ง พร้อมรับกับป้ญหาต่างๆ เช่น โรคภัยไข้เจ็บ โรคระบาด ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
   และที่สำคัญ คือ มีปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม แล...
   72 รับชม
   • มีงานทำ มีเงินใช้พอสมควรตามอัตภาพ มีบ้าน รถ และที่ดินเป็นของตัวเอง ไม่มีหนี้สิ้น ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ครอบครัวอบอุ่น แวดล้อมไปด้วยกัลยาณมิตร และสุดท้ายมี mindset ที่ดีมองโลกในแง่บวกค่ะ
    44 รับชม
    • 1 ทำงานหนัก 500%
     2 ฝีมือไร้เทียมทาน 300%
     3 ทัศนคติ 200%
     4 แรงบันดาลใจ100%
     134 รับชม
     • ความมั่นคงของแต่ละคนอาจจะต่างกันไปครับ
      แต่ถ้าอยากมีความมั่งคงด้านการเงิน เริ่มด้วยการวางแผนอิงตามพีระมิดการเงินก็ได้ครับ มี 3 ด้าน ได้แก่
      1. ความจำเป็นพื้นฐาน : มีเงินสำรองฉุกเฉิน และมีประกันตามความจำเป็น...
      1.4K รับชม
      • สุขภาพร่างกายที่ดี สุขภาพจิตดี
       มีอิสระภาพทางการเงินคะ
       205 รับชม
       • หลักประกันเรื่องสิทธิและการปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรม -- ภายนอก
        ส่วนภายในคงเป็น -- ความอดทนและความพอประมาณตน มั่งค่ะ.!
        151 รับชม
        • ระงับสติอารมณ์ให้คงที่ได้ในแต่ละวันก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะ
         1
         137 รับชม
         • ความคิดแรกที่อ่านคำถามนึกถึงคำว่า โสดาบัน
          พอลองใช้ความคิดดูว่าทำไมก็ได้คำถามตอบว่า เพราะบุคคลโสดาบันนั้นเป็นระดับเริ่มต้นที่สุดที่การันตีได้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดของบุคคลนั้นแน่นอนแล้วว่าจะไปสู่ความสิ้นสุดโดยที่ระหว่างทางจะไม่แวะภพภูมิที่ต่ำกว่าภูมิมนุ...
          157 รับชม
          • ใจที่มีความสุข ใจที่สงบ มีให้ได้ในทุกๆวัน
           166 รับชม
            Bad Boy 101
            แค่นามที่ได้เห็น นับถือใจแล้วครับ เป็นคำตอบที่สะท้อนสังคมๆด้ดีมากเลยครัย
           • การงานกับเงินค่ะ
            1.ความมั่นคงในหน้าที่การทำงาน เพราะเราต้องมั่นใจอาชีพนั้นสามารถเลี้ยงเราได้ มีสวัสดิการที่เราพอใจเเละสายอาชีพมีความมั่งคง👨🏻‍💻👩🏻‍💻🧑🏼‍💻...
            174 รับชม