ความคิดเห็นบนคำถาม

อาหารพืชและโปรตีนที่ผลิตออกมาให้มีรูปลักษณ์แบบเนื้อสัตว์จริงๆ มีมุมมองยังไงกันบ้าง ?
27 เม.ย. 2022 เวลา 07:54 • ความคิดเห็น • 5 คำตอบ
การไม่กินเนื้อสัตว์ การเลิกกินเนื้อสัตว์ แต่ผู้ผลิตหลายๆเจ้ายังคงผลิตออกมาในรูปลักษณ์เลียนแบบให้เหม... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (5)