คำถาม

ในมุมของลูกค้า ?
9 พ.ค. 2022 เวลา 12:24 • การตลาด • 3 คำตอบ
เนื่องจากราคาต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น ระหว่างปริมาณลดลงแต่ราคาเดิมกับปริมาณเท่าเดิมแต่ราคาเพิ่ม ควา... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (3)