คำถาม

สำหรับจังหวัดที่คุณอยู่ เต็มสิบ คุณให้คะแนนสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่ ( 10=ดีที่สุด / 1= แย่ที่สุด ) ?
23 พ.ค. 2022 เวลา 13:43 • ความคิดเห็น • 5 คำตอบ
ก. ค่าครองชีพ ข. ระบบการศึกษา ค. สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ง. ระบบสาธารณสุข จ. ความปลอดภ... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (5)