มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

ปีนี้ 2565 ประเทศไทยเราก็ผ่านก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุมาจะ 1 ปีแล้ว ท่านทั้งหลายคิดว่าเรา/ท่าน ยังจะต้องทำอะไรอีกบ้าง ?
1 มิ.ย. เวลา 02:09 • ความคิดเห็น • 4 คำตอบ
กังวลใจใกล้เกษียณแล้วนะครับ..
คำตอบ (4)
 • "เตรียมตังค์-เตรียมตัว-เตรียมใจ"
  คนไร้ลูกหลาน เตรียมศูนย์รองรับได้เลยจ้า กลับมาดูแลสุขภาพนับแต่บัดนี้...
  134 รับชม
   MaDe_In_ThAiLaND
   มันเศร้าตรงเราเฝ้าดูทุกคนได้จากไปทีล่ะคนเพราะเราเป็นคนสุดท้าย ถ้าตามลำดับครอบครัวเรา
  • ระดับปัจเจก แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ
   - ด้านกายภาพ/รูปธรรมจับต้องได้ คำนวณเงินเก็บ หักลบอัตราเงินเฟ้อ ดูว่ามีพอใช้ไปได้อีก 10-20 ปี ในระดับคุณภาพชีวิตที่พอใจ ทำบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน-พอร์ทหุ้น-พินัยกรรม ฯลฯ ปรับปรุงบ้านให้เหมาะสม จัดการจุดเสี่ยงต่า...
   59 รับชม
   • ความสามารถ ความรัก วิถีชีวิต ความชอบ
    ความสุข ภายใน จิตใจ สุขภาพ ความรู้
    การเข้าถึง ความคิด
    สวัสดิการ สวัสดิภาพ...
    73 รับชม
    • อ้นดับแรกคงต้องประเมินศักยภาพตนเองว่า 'จะไปต่อหรือพอเพียง'..
     ต่อมา ยอมรับความจริงว่า สังคมโลกเป็นพลวัต-เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา..
     เราหรือท่านต้องมีสติพร้อมรับรู้และก้าวไป
     ..อย่าได้ประมาท/ชะล่าใจ ทุกลมหายใจ..
     142 รับชม