คำถาม

ปีนี้ 2565 ประเทศไทยเราก็ผ่านก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุมาจะ 1 ปีแล้ว ท่านทั้งหลายคิดว่าเรา/ท่าน ยังจะต้องทำอะไรอีกบ้าง ?
1 มิ.ย. 2022 เวลา 02:09 • ความคิดเห็น • 3 คำตอบ
กังวลใจใกล้เกษียณแล้วนะครับ..
คำตอบ (3)
 • ระดับปัจเจก แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ
  - ด้านกายภาพ/รูปธรรมจับต้องได้ คำนวณเงินเก็บ หักลบอัตราเงินเฟ้อ ดูว่ามีพอใช้ไปได้อีก 10-20 ปี ในระดับคุณภาพชีวิตที่พอใจ ทำบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน-พอร์ทหุ้น-พินัยกรรม ฯลฯ ปรับปรุงบ้านให้เหมาะสม จัดการจุดเสี่ยงต่า...
  • 3
  • ความสามารถ ความรัก วิถีชีวิต ความชอบ
   ความสุข ภายใน จิตใจ สุขภาพ ความรู้
   การเข้าถึง ความคิด
   สวัสดิการ สวัสดิภาพ...
   • 2
   • อ้นดับแรกคงต้องประเมินศักยภาพตนเองว่า 'จะไปต่อหรือพอเพียง'..
    ต่อมา ยอมรับความจริงว่า สังคมโลกเป็นพลวัต-เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา..
    เราหรือท่านต้องมีสติพร้อมรับรู้และก้าวไป
    อย่าได้ประมาท/ชะล่าใจ ทุกลมหายใจ..
    • 2