คำถาม

ในสภาวะที่การสู้ชีวิตแต่ชีวิตดันสู้กลับแบบนี้เพื่อนๆมีคำพูดหรือคติที่จุดประกายไฟในตัวเองยังไงบ้าง ?
20 มิ.ย. 2022 เวลา 05:38 • ความคิดเห็น • 7 คำตอบ
คำตอบ (7)