ความคิดเห็นบนคำถาม

เราเรียนรู้อะไรจาก “ประวัติศาสตร์” ?
24 ก.ค. 2022 เวลา 07:49 • ประวัติศาสตร์ • 16 คำตอบ
คำตอบ (16)
 • สุดยอดคำตอบ
  เรียนรู้ว่าเป็นเรื่องจารึก บันทึกเรื่องราวรากเหง้า ที่อาจมิใช่ข้อเท็จจริง
  เพราะคนบางกลุ่มมักจะออกมากล่าวว่า ประวัติศาสตร์คือเรื่องที่ถูกบิดเบือน บางเรื่องแต่งสร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เชื่อถือไม่ได้!...
  • 5
 • ทุกเรื่อง
  1
  • 1
 • เดือนตุลาคม พ.ศ. 2485
  ขณะที่ประเทศไทยกำลังตกอยู่ในภาวะสงครามโลก ครั้งที่ 2 ได้เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ไปทั่วกรุงเทพมหานคร เมื่อถึงระยะที่น้ำท่วมสูงสุด “แท้ ประกาศวุฒิสาร” วัย 24 ปี ผู้กำลังว่างงาน ได้ลงทุนเสาะหาซื้อฟิล์...
  • 2
 • เราเรียนรู้ความเป็นมาข้อดีข้อเสียของประวัติคนยุคหลังศึกษาความขัดแย้งกันในอดีตที่ทำให้เกิดการสูญเสียไปทั่วโลกเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องใหญ่เราควรจะศึกษามาปรับใช้เพื่อพัฒนาโลกไม่ให้มีความขัดแย้งกันอย่างอดีต
  • 3
 • รู้ว่าเมื่อปี 2504 ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม
  • 1
 • …โขน เป็นวัฒนธรรมร่วม
  การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นความภาคภูมิใจของประเทศที่นำเสนอให้ขึ้นทะเบียนไม่ใช่การจดลิขสิทธ์หรือการแสดงความเป็นเจ้าของ ที่สำคัญการแสดงโขนของกัมพูชาและการแสดงโขนในประเทศไทยต่างมีแบบ...
  • 2
 • ประวัติศาตร์ย่อมซ้ำรอยตัวมันเองเสมอครับ
  History repeats itself.
  • 2
 • ผมชอบประโยคนี้ที่สุดอะครับ
  History repeat itself...
  Karl Marx (มั้ง)
  • 2
 • บอกเรื่องราวครับ
  • 1
 • เพราะตัวเราเองไม่สามารถเผชิญได้ครบทุกอย่าง
  เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องราวจากผู้ที่เคยเผชิญมาก่อน
  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตครับ
  • 1