คำถาม

พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องทุกข์และการพ้นทุกข์ แต่ที่เห็นกันบ่อยคือพระจะประน้ำพระพุทธมนต์ให้ญาติโยมที่ไปนมัสการ คิดยังไงกับวิธีนี้ และจะช่วยให้สัตว์โลกพ้นทุกข์ได้ไหม ?
6 ส.ค. เวลา 15:12 • การศึกษา • 20 คำตอบ
คำตอบ (20)
 • เมืองเวสาลีเกิดโรคระบาด
  พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดและสั่งให้พระอานนท์สวดรัตนสูตรทำน้ำมนต์พรมเมืองให้เป็นสิริมงคล
  23 รับชม
   Werayut
   เท่าที่ทราบการทำน้ำมนต์ในพุทธศาสนา เป็นเดรัจฉานวิชชาครับ
  • การรดน้ำมนต์ทำเพื่อเสริมกำลังใจให้คนมีความอุตสาหะค่ะ ไม่สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้
   55 รับชม
   • กุศโลบาย หลุดพ้นคงไม่ได้ แต่สบายใจนะขณะนั้น ตอนน้ำมาโดนตัว วู้ยยยยสดชื่นได้บุญ มีเกราะกันผี บลาๆ
    68 รับชม
    • ถ้ารดน้ำมนต์แล้วมันพ้นทุข นี่กะว่าจะสร้างอ่างอาบค่ะ จริงๆ ที่คนไปรดน้ำมนต์เค้าแค่หวังที่พึ่งทางกาย ทางใจ กายเป็นสุข ใจเป็นสุข สมองก้อหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุข คิดดี ก้อจะมีแต่เรื่องดีเข้ามาในชีวิตเรา สมองที่ได้รับความสุข ความปิติ มันก้อเบา คิดอะไรก้อแล่น รูปแบบวิธีการสอนต่างกันท่าน...
     65 รับชม
     • ในความเห็นของผม ศาสนาพุทธ เป็นนามธรรมจะเข้าใจเข้าถึงได้ด้วยการปฎิบัติฝึกจิต พอเข้าใจแล้วจะให้คนทั่วไปที่ยังไม่ปฏิบัติเข้าใจด้วย จึงจำเป็นต้องหารูปแบบอะไรที่จับต้องได้ให้คนทั่วไปเข้าใจได้ จึงได้หยิบยืมรูปแบบจากความเชื่อต่างๆมาผสมผสานเพื่อให้คนทั่วไปรู้สึกเข้าถึงจับต้องได้บ้าง การป...
      79 รับชม
      • ท่านแค่ให้กำลังใจ คนเรามีสติปัญญาความรู้ความเข้าใจต่างกันไป แค่กำลังใจก็สำคัญมากสำหรับคนที่กำลังทุกข์ อีกอย่างท่านก็ทำไปด้วยความเมตตา แม้จะดูผิดธรรมวินัยไปบ้างท่านก็ยอมเสียสละ
       ดังมีนิทานสายมหายานสอนศิษย์ท่านหนึ่งว่า ท่านอย่ามุ่งไปแต่สวรรค์นิพพานก...
       85 รับชม
       • ขอเชิญศึกษาด้วยการปฏิบัติจะช่วยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้นครับ พระพุทธศาสนาเป็นปัจจัตตัง ผู้ศึกษาและปฏิบัติจึงจะรู้ได้ด้วยตนเอง ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมวินัย พระไตรปิฏก เช่นเดียวกับสมมุติสงฆ์(พระที่ยังไม่บรรลุธรรม) ตามคำถามที่ท่านกล่าวมา ก็ยากที่จะรู้และเข้าใจว่าได้ผลอย่างไร
        73 รับชม
        • ไม่เชื่อเรื่องการสร้างกำลังใจ? หรือความคิดบวก?
         301 รับชม
          chanathon
          แล้วเชื่อเรื่องอะไรหละครับ อยากรู้จริงๆนะ
         • ทุกข์หรือสุขอยู่ที่ใจ
          กายทุกข์ใจสุขก็มีความสุขได้
          กายสุขแต่ใจทุกข์ก็หาสุขไม่เจอ
          การพรมน้ำมนต์เป็นกุสโลบายอย่างหนึ่งที่ทำให้ใจเป็นสุข. ส่วนการทำบุญคือก...
          71 รับชม
          • เราอาจกำลังถูกมองควบคุมจากเค้าผู้ทรงปัญญาฝ่ายมืดที่อยู่ข้างนอกโลก ..มีแต่ผู้บรรลุอรหันต์เท่านั้น ที่ตายแล้วจะไม่เกิดอีก...เพราะหมดสิ้นกิเลสที่เป็นเชื้อให้เกิดแล้ว.../ นั่นคือ ถ้าคุณไม่อยากจะเกิดอีก คุณก็ต้องฝึกปฏิบัติธรระจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ ...มีวิธีนี้วิธีเดียว เท่านั้น #พระพุ...
           62 รับชม