ความคิดเห็นบนคำถาม

เดินทางมาถึงจุดี่เฉยๆ ไม่อยากได้อยากมีอะไรมาก ได้มาก็ขอบคุณ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร คาดหวังน้อยลง ใจเบาลง โกธรน้อยลง มีความสุข ณ ปัจจุบัน มันเรียกว่าอะไร ?
31 ส.ค. 2022 เวลา 16:12 • ความคิดเห็น • 20 คำตอบ
คำตอบ (20)