ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าท่านไปใช้ห้องน้ำสาธารณะที่มีฝาปิดชักโครกปิดอยู่ ท่านกล้าใช้หรือไม่ เพราะอะไร ?
5 ก.ย. 2022 เวลา 08:18 • ความคิดเห็น • 5 คำตอบ
คำตอบ (5)