ความคิดเห็นบนคำถาม

เราเกิดเพื่ออะไร ?
15 ก.ย. 2022 เวลา 10:37 • ปรัชญา • 21 คำตอบ
มนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไร ต้องกระทำสิ่งใด อะไรคือเป้าหมายในการเกิดขึ้นมา หรือว่าชีวิตมนุษย์เราไม่ได้ม... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (21)
 • สุดยอดคำตอบ
  • บังเอิญไปเจอคำตอบเก่าๆ ที่ตัวเองเคยตอบไว้ ทุกวันนี้ผมก็ยังคิดและยืนยันคำตอบเดิมอยู่ครับ... อ่านต่อ
  2
  • 12
 • ดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ให้สูญพันธุ์
 • หลุดพ้นจากกองทุกข์
  สำหรับผมการเกิดมาเป็นมนุษย์ เพื่อเพิ่มสติปัญญา เห็นความจริงของธรรมชาติในสังสารวัฏ ได้ขัดเกลาจิตใจไปในทางที่ถูกต้องทีละเล็กทีละน้อย เพื่อพบทางหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง
  กำธร ทานโสดถี
  • 1
 • เราเกิดมาเพื่อ "ความสุขความเจริญ"
  1
  ความสุข เป็น ผลจากการดับ หรือบรรเทา ความทุกข์
  ความสุข เป็นธรรมชาติที่ไม่คงที่ ถ้าไม่ทำให้ "เจริญ" มันก็จะ "เสื่อม"...
  1
  • 2
 • เกิดจากวิบากกรรม ทำความดีและทำหน้าที่ทุกๆหน้าที่ของคุณให้ดี หาทางพ้นทุกข์ จะเกิดคุณค่าจากการทำดี มุมมองและความรู้สึกของคุณ
  • 1
 • เพื่อทำตัวเองให้ดีและมีความทุกข์น้อยๆรวมทั้งส่งต่อความหวังดีให้คนรอบข้างนี่คือคำตอบของชีวิตที่ดูจะมีความหมายครับ
  • 1
 • หาให้เจอครับ หาต่อไป คำตอบอยู่ในส่วนลึกของจิตผู้ถาม🙂
  • 1
 • เราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร เราแค่เกิดมาเพราะต้องเกิด เลือกเกิดก็ไม่ได้ คงไม่มีใครก่อนมาเกิดแล้วตั้งเป้าหมายไว้ แต่เมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นเกิดมาเพื่ออะไรไม่สำคัญเลยแต่เกิดมาแล้วได้ทำอะไรไว้บ้าง ได้เรียนรู้อะไรบ้าง ได้สนุกกับอะไรบ้าง ได้ใช้เวลา...
  • 3
 • ขยายเผ่าพันธุ์และพยายามทำให้เผ่าพันธุ์ดำรงอยู่ได้ครับ
  • 1
 • เกิดมาเป็นอะไรได้ตั้งหลายอย่าง..เป็นลูกของพ่อ-แม่..เป็นพี่ของน้อง-เป็นน้องของพี่-เป็นศิษย์ของคุณครู-เป็นพ่อ เป็นแม่ของลูก-เป็หลานของปู่-ย่า-ตา-ยาย-ลุง-ป้า-น้า-อา เป็นเพื่อนของเพื่อน-เป็นศรัตรูของคู่อริและเป็นได้อีกตั้งเยอะแยะมากมายเพียงแต่เราไม่ค่อยจะใส่ ใจสงสัยในสิ่งเหล่านี้ว่าม...
  • 1