ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้ามีกฎหมายห้ามคนมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์มีลูกจะเกิดอะไรขึ้นคะ ?
9 พ.ย. 2022 เวลา 08:09 • ความคิดเห็น • 17 คำตอบ
คำตอบ (17)