ความคิดเห็นบนคำถาม

บนโลกนี้จะมีคนดีไปทำไมกันนะถ้าคนเลวมันจะอยู่รอดกว่า ?
4 ธ.ค. 2022 เวลา 07:13 • ความคิดเห็น • 26 คำตอบ
คำตอบ (26)