คำถาม

ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของคุณขึ้นอยู่กับอะไร ?
21 ม.ค. เวลา 05:04 • ความคิดเห็น • 2 คำตอบ
ถ้าความคิดเห็นนั้นมันมีผลกระทบกับตัวคุณในทุกด้าน แล้วถ้าหากความคิดเห็นนั้นมันผิดกับสิ่งที่คุณยึดถือเ... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (2)