ความคิดเห็นบนคำถาม

แรงโน้มถ่วงคืออะไรและคุณนิยามแรงโน้มถ่วงแบบไหน ?
10 มี.ค. 2023 เวลา 15:44 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี • 4 คำตอบ
คำตอบ (4)