ความคิดเห็นบนคำถาม

ที่ สปปลาว มีฝุ่นขื้นทัวจังหวัด เยอะมากจนไม่เห็น อะไร ที่ไทยมีไม่ ?
26 มี.ค. 2023 เวลา 15:09 • ความคิดเห็น • 2 คำตอบ
คำตอบ (2)