ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าจำเป็นต้องเลือกเรียนภาษา ‘’จีน’’ หรือ ‘’อังกฤษ’’ ในยุคนี้ควรเลือกภาษาใด ?
26 มี.ค. 2023 เวลา 18:00 • การศึกษา • 13 คำตอบ
คำตอบ (13)