ความคิดเห็นบนคำถาม

ขอคำที่ทำให้ใจฟู ขอแต่ละคน เป็นแรงผลักดันให้ตัวเอง เริ่มทำ เริ่มพัฒนาตนเอง สู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ “ ขอเป็นคำสุภาพ เสริมแรงบวก” “ขอเป็นน้ำเปล่าปกติ ที่ไม่ใช่น้ำกรด” ?
11 เม.ย. 2023 เวลา 07:03 • หนังสือ • 17 คำตอบ
คำตอบ (17)