ความคิดเห็นบนคำถาม

การศึกษา ณ เวลานี้ การสอบยังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่ หรือควรมีวิธีการศึกษาแบบไหนเพื่อให้ตอบโจทย์กับโลกปัจจุบัน ?
16 เม.ย. 2023 เวลา 12:53 • การศึกษา • 15 คำตอบ
คำตอบ (15)
 • การสอบถือว่า เป็นการประเมินผลการเรียนในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งยังต้องมีต่อไป แต่วิธีการศึกษาแบบไหนจะตอบโจทย์ ต้องเอาสภาพสังคมและความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ควบคู่ไปกับให้เขามีความรู้ทางด้านการเงิน เพื่อความมั่นคงของชีวิตพร้อมกันไปด้วย...
 • การสอบมีความจำเป็นเสมอครับ แค่ไม่ควรจำกัดมันอยู่ที่การกากบาท แต่ถ้าคนในระบบการศึกษามันเยอะเกินไป มันก็ได้แค่นี้แหละครับ I Guess
 • การสอบเพื่อประเมินผลยังจำเป็นอยู่นะคะ​ ไม่อย่างนั้นจะไม่รู้เลยว่า​ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียนมานั้น​ ผู้เรียนได้รับความรู้ไปมากน้อย​ เข้าใจอย่างถ่องแท้แค่ไหน
  ปัญหาของไทย เราว่ามันคือการให้คุณค่ากับการสอบทุกอย่าง​ เอาการสอบคะแนนม... อ่านต่อ
 • การสอบยังคงจำเป็นต้องมี แต่จำเป็นในระดับชั้นที่สูง ๆ อาจจะเริ่มในระดับมัธยมศึกษา ในส่วนของประถมไม่ควรมีการสอบ ควรปลูกฝังให้เด็กในวัยนี้รู้สึกสนุก กับการเรียนรู้ และ เป็นช่วงวัยแห่งการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  ในระดับ มัธยมที่ควรมีการสอบก็ไม่ควรจะจริงจังมาก การเรียนรู้ที่ดีไม่ใช่...
 • มี
  แต่ ไม่ควรมีเกรดจนถึง ม.3
  อย่าให้การบ้านเด็กและให้เด็กเตรียมของที่จะเรียน...
 • การสอบแบบเดิมยังมีอยู่ แต่บางวิชาขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนให้มีการ open bookได้ แต่ไม่ให้ใช้ google แล้วประเมินว่าให้ผ่าน/ไม่ผ่าน
 • จำเป็นสิคะ มนุษย์ยังต้องเรียนรู้สังคม เพราะการขัดเกลาบางอย่างต้องมีผู้ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องได้ จากข้อมูลความรู้ การสอบนั้นยังจำเป็นเพื่อวัดระดับความรู้ที่ได้รับนั้นว่า รู้เรื่องราวที่ถูกต้องหรือไม่
  เพราะการเรียนการสอนนั้นมีวัตถุประสงค์ในการนำคนให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรี...
 • ควรมีการสอบ สอบเพื่อเข้าสังคม มิได้หมายถึง สอบเพื่อเลื่อนระดับชั้น
  อายุและสติปัญญา ไม่ได้ตีคู่มาพร้อมกันเสมอ...
 • การสอบมีความจำเป็นค่ะ
  แต่กระบวนการและรูปแบบควรพัฒนา
 • เราอยากให้การศึกษามันฟรีแล้วก็มีแบบเรียนออนไลน์ราคาถูกขาย แต่ที่สำคัญก็คงเป็นเนื้อหาของการเรียน